Jak citovat z webových stránek?

Jak na citace webové stránky?

Citování webových stránek se objevuje v diplomových či bakalářských pracích stále častěji. V akademické sféře s pouhým jménem a odkazem na web moc dobře nepochodíte. Jaký tedy dodržovat formát pro citace webových stránek?

Citace webových stránek a jiných internetových zdrojů

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název stránky [online]. Datum publikování, datum poslední revize [citováno dne]. Dostupné z: http://webovaadresa.cz

Vzor

PŘÍJMENÍ

Příjmení autora uvádějte velkými písmeny nejlépe – hlavně v celé práci stejně. Pokud zvolíte malá písmena, tak držte v celé práci stejně malá písmena.

Jméno

Jméno autora stránky uveďte již klasicky. Také je možnost uvést pouze první písmeno z příjmení autora.

Název stránky

Název stránky najdete v kontaktech nebo můžete odvodit z domény. Některé weby mají ve svém názvu i zařazenou doménu nejvyššího řádu .cz.

Datum publikování

Datum publikování je u většiny zdrojů uveden v úvodu. Někdy je uváděno až na konci textu či článku

Datum poslední revize

Na mnoha webových stránkách je překryto tímto datum publikování. Jen zřídka jsou uvedeny obě data.

Den citování

Internetové, webové stránky jsou živá média a jsou často upravována, proto je důležité uvádět datum citace. Pozor! Jisté aplikace umožňují náhled webových stránek zpětně, takže nemůžete spoléhat na výmluvu: Před tím to bylo tak, jak uvádím v práci.

Dostupné

Poslední uvádíte přesnou url Vašeho zdroje. Nestačí pouze doména, ale je třeba celá url.


Co když údaje k citování chybí?

Lze je přeskočit. Samozřejmě zdroj bez autora ztrácí v mnohých příkladech relevanci a může být méně cenný. Často také chybí den citování, což je menší problém než autor. Pokud je někde přezdívka, tak spíše neuvádějte.

Pokuste se dohledat oficiální název stránky. Mnoho lidí si zkracuje cestu a název odvozují od domény nebo dokonce doménu kopírují. To není zcela správně.

Další pravidla při citacích webových stránek

Již jednou řečené – odkazujte přehledně a jednotně. Je mnoho stylů odkazování, avšak žádný nepřipouští v odkazování kreativitu!

Harvardský styl odkazování webových stránek v textu

Příklad harvardského stylu odkazování v textu u příspěvku na webových stránkách:

Autor, rok publikace. Název příspěvku. Další možné informace o příspěvku. In: Název webové stránky[typ nosiče]. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z webové stránky.

Jak vyřešit odkazování problém s chybějícím autorem přesně podle harvardského stylu odkazování:

Dominantní tvůrce (lze ovšem uvést i instituci jako Ministerstvo zdravotnictví nebo CVVM), rok. Název webové stránky nebo instituce. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z webové stránky.

Komentovat

E-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

Související články