Titulek wordpress článek na blog

Jak napsat úspěšný a SEO friendly článek na blog?

Napsat článek na blog, obzvláště pokud používá WordPress, je velice snadné. Mnohem těžší je napsat článek, který si přečte +10000 lidí a bude mít pro tyto čtenáře i pro Vás přínos. Pokud má článek či příspěvek na blogu vysokou přidanou informační hodnotu, tak se šíří mezi lidmi poměrně dobře. Ideální je, když se šíří nejen po sociálních sítích, ale také přesvědčí další uživatele, aby na tento článek vytvořili odkaz u sebe na webu.

Jak napsat úspěšný článek na blog?

Když se ovšem jedná o článek spíše průměrný, tak je dobré, aby na něj proudili čtenáři samovolně. Takovým samovolným kanálem je organické vyhledávání, což u nás znamená z vyhledávání Googlu a Seznamu.

Cílem obou vyhledávačů je poskytovat uživatelům co nejrelevantnější výsledky vyhledávání na dané výrazy.

Atributy úspěšných článků:

 • Přínosné
 • Zajímavé
 • Obohacující
 • Přehledné
 • Dlouhé
 • Komplexní
 • SEO friendly (budou se líbit vyhledávačům a nebudou penalizovány)
 • UX friendly (budou se líbit uživatelům a čtením jim bude příjemné)

Nadpis a titulek článku na blog je rozhodující

Nadpisem a titulkem rozhodujeme, na která klíčová slova chceme cílit. Celkově v zaměření článku je to asi to nejdůležitější.

Každý nadpis i titulek by měl být sestaven s velkou pečlivostí. Měl by být extrémně atraktivní pro čtenáře, ale zároveň by měl obsahoval klíčová slova, z kterých chcete těžit v rámci organické návštěvnosti.

Atraktivní pro čtenáře jsou čísla, tipy a sexy slovní spojení. Používejte power words.

Atraktivní pro vyhledávače jsou klíčová slova, ale také CTR neboli jak často si uživatelé ve feedu vyberou Váš článek oproti ostatním a vzhledem k místu, na kterém je článek umístěný. Články s výborným CTR se mohou posouvat následně k lepším pozicím a naopak.

CTR: V češtině znamená jednoduše míru prokliku. Jedná se o poměr mezi kliknutím na určitý prvek a celkový počet zobrazení prvku. Konkrétně u vyhledávání Google se jedná o poměr mezi zobrazením v organickém vyhledávání a kliknutím na daný titulek.

Kde hledat relevantní klíčová slova?

Odpověď je everywhere. Dobrým zdrojem jsou samotné výsledky od Googlu. Vždy je třeba důkladně analyzovat první výsledek v organickém vyhledávání a položit si otázku, proč je první?

Využívejte pomocníčky. Prvním je Keyword Everywhere, což je velmi užitečné rozšíření do prohlížeče, které Vám naservíruje mnoho zajímavých a relevantních slovních spojení.

Jestli si rádi připlatíte za kvalitu, tak za mě je špičkou Ahrefs. S nástrojem Ahrefs má kvalifikovaný člověk velmi dobrý přehled o všech klíčových slovech oboru, konkurenci na jednotlivá klíčová slova i jejich přibližné hodnotě.

Titulek wordpress článek
Titulek a nadpis příspěvku by měl být velmi podobný či stejný. Obecně platí, že pro nadpis máme větší možnost se rozepsat, kdežto titulek má jasně stanovený maximální počet znaků zobrazujících se ve výsledcích vyhledávání.

Obsah článku pro vyhledávače i uživatele

Znáte ty články, které otevřete a vypadají formou jako diplomová práce? Na internetu jich je stále mnoho. Pokud je ovšem obsah a autor natolik unikátní, tak i tyto články jsou čtené a vyhledávané.

Úspěšné webové články by měly mít:

 • krátké odstavce 2,5-5 řádků
 • členění nadpisy (3-5 kratších odstavců mezi nadpisy)
 • hypertextové menu
 • interní odkazy na relevantní stránky
 • seznamy a citace
 • přehledné řádkování (ideálně 1.7)
 • čitelnou velikost písma (mezi 16 a 17)
 • dobrý barevný kontrast písma a ostatních prvků

Úspěšné články musí propojovat sexy formu s unikátním a přínosným obsahem.

Základní SEO náležitosti článku

Když píšete článek, tak byste měli mít základní seznam klíčových slov a předem vědět, jakou strukturu zhruba článek bude mít. Hlavní klíčové slovo byste měli umístit do nadpisu i titulku ideálně v prvním pádě a co nejblíže začátku, to ovšem není povinné a důležitější je, aby byl nadpis atraktivní a pochopitelný pro uživatele. Když dokážete skloubit obojí, tak plusový bod pro Vás.

Meta description neboli popisem vyplníte díky pluginu Yoast SEO v dolní části, kde můžete také zkontrolovat délku titulku, který se objevuje ve vyhledávačích.

Stále často opomíjenou vlastností je optimalizace obrázků, které by článek měl obsahovat. Ve WordPressu se soustřeďte především na velikost obrázku, který by měl mít ideálně do 150 kb. Také byste měli vyplnit vhodně název obrázku, ALT popis, Popis a Titulek.

Nejdůležitější z této čtyřky je ALT popis, jenž by měl být dlouhý zhruba od 3-5 slov. V ALT popisu by měla být klíčová slova článku, ale zároveň by měl ALT popisovat objekt onoho obrázku. Obrázky v článku centrujte na střed. V textu je vhodné obrázek umisťovat vždy pod odstavec, který nejvíce popisuje samotný obrázek a může čtenáři dokreslit právě přečtené informace. Dobré je také při strukturování umisťovat obrázek před další nadpis, jelikož tím můžete dobře oddělit i zakončit určitou část článku.

Kvalitní článek by měl být provázaný s ostatními částmi webu. Pokud znáte web důvěrně, tak můžete poměrně jednoduše odkazovat na další důležité stránky webu z relevantních anchor textů. Pokud píšete článek pro cizí web, tak je dobré, pokud máte k projektu tabulku pro linkbuilding, kde jsou zdůrazněny primární stránky webu a můžete jednoduše a přehledně hledat.

Kolik interních odkazů by článek měl mít? To je individuální a odvíjející se od délky článku. Také by neměly být odkazy příliš uměle vytvořeny, ale měly by být opravdu uživatelsky přínosné.

Další tipy pro lepší „SEO“ článku

Další rady a tipy vycházejí z testování i článků odborníků v zahraničí.

Každá stránka stejně jako každý příspěvek by měl mít jeden hlavní nadpis úrovně h1. Toto byla dlouholetá pravda, ovšem nyní se ukazuje, že Google dokáže poměrně dobře schroupat i když jsou všude jen h2. Vyhledávače více než kdy dříve nyní koukají na velikost a umístění nadpisu, od čehož odvozují jejich hierarchii a důležitost na dané stránce. Není dobré mít všechny nadpisy od h1 po h6 nastylované v jedné velikosti a jedné barvě. Ideální je jasné velikostní škálování nadpisů pro Google i pro uživatele.

Nejlepší doporučení stále zní umístit jeden hlavní nadpis h1. Následně používat především h2 a h3. Striktní držení hierarchické struktury je možná až zbytečné pedantství. Čím se řídím já je, že první nadpis v článku (mimo názvu článku h1) je h2, který je pod úvodním krátkým odstavcem pro nastínění tématu a struktury.

Následně již nadpisy umisťuji podle struktury textu. Když mám dvě hlavní témata s dvojím dělením, tak ideální v rámci tématu již používám h3 a hlavní tématické bloky uvozuji h2. Nadpisy úrovně h4 používám jen v opravdu dlouhých článcích a ostatní nepoužívám vůbec. Z hlediska vyhledávačů jsou opravdu zásadní nadpisy h2 a h3, kde byste také měli vhodně umisťovat klíčová slova.

!!! Nekopírujte články ani části článků, jelikož tato technika Vám rozhodně dříve nebo později značně uškodí. !!!

Při odkazování interním, a už vůbec ne externím, neodkazujte skrze anchor text hlavního klíčového slova článku. Toto platí, když nechcete odkazovaný článek právě na toto klíčové slovo podpořit a máte zároveň ambici se na toto klíčové slovo zobrazovat ne vyhledávačích. Ještě jednou. Když chcete být ve vyhledávači na určité klíčové slovo, taky by z tohoto klíčového slova v celém článku neměl vést nikam odkaz, hlavně ne na konkurenci. Tím, že odkazujete, přesouváte link juice odkazované stránce.

Nebojte se odkazovat v článku na velmi relevantní a dobré příspěvky z autoritativních webů, které nejsou Vaše konkurence. K vysvětlení některého pojmu odkažte klidně na Wikipedii nebo na článek na iDnes.

Jak začít na WordPressu článek/příspěvek polopatě?

Přihlášení do administrace WordPress probíhá přes horní řádek, kde máte url webu. Jednoduše si zajedete na web a za základní tvar domény a lomítko zadáte /wp-admin nebo /admin.

Přihlášení WordPress
Následně již stačí zadat pouze přihlašovací nick nebo email a heslo.

Ve WordPress terminologii je slovo článek a příspěvek synonymum a měli byste si pod tím představit tu samou entitu. „Článek na blog“ je pochopitelnější výraz, ovšem v adminu WordPressu se setkáte s termínem „příspěvky“. Mimo samotných příspěvků můžete vytvářet rubriky a štítky, které slouží k dělení a škálování obsahu. Pokud po Vás chce někdo napsat článek na blog, tak po Vás tedy chce „Vytvořit příspěvek“.

Příspěvky WordPress

Základem nového WordPressu jsou bloky. Bloky se přidávají pomocí znaménka + v kruhu. Většina autorů si vystačí s blokem textu, nadpisu a obrázku, ovšem nabídka WordPressu je daleko rozmanitější. Rozhodně mohu doporučit seznamy, které jsou pro uživatele přehledné a krásně proloží text. Výrazně graficky poutavější pro lidské oko je lichý počet položek v seznamu (3, 5).

Pokud naopak chcete uživatele poslat na některou stránku a myslíte si, že klasický odkaz není dostatečně výrazný. Tak využijte CTA v podobě tlačítka neboli buttonu (vždy centrujte na střed). Například nějak takto:

Dále lze využívat prvky od pluginu Yoast SEO nebo využít jiná rozšíření například pro tvorbu chytrých tabulek.

Text jednoho příspěvku by měl být zarovnán celý jedním stylem. Doporučuji zarovnání zleva. Méně často lze vidět zarovnání do bloku nebo na střed, které pro uživatele není tak čtivé a přehledné.

Url článku či příspěvku upravujte vždy před jeho publikací. Po publikaci se úpravy příliš nedoporučují. Takzvaný slug vždy spíše zkracujte a držte v něm klíčová slova i přehlednost. Ideální je, abyste znali url svých zásadních stránek na webu.

Související články

Komentovat

Your email address will not be published. Required fields are marked *