inbound marketing

Proč zařadit inbound marketing?

Dobré by bylo začít definicí, co to vůbec ten inbound marketing je? Inbound marketing je často zaměňován s obsahovým marketingem, jelikož pod inbound marketing právě tato aktivita dominantně patří.

Inbound marketing je souborem aktivit, díky kterým přivádíte a přitahujete uživatele na svůj obsah, web, stránku i částečně sociální sítě. Inbound marketing je vhodné řešení pro B2C i B2B marketing.

Následně s tímto uživatelem efektivně a systematicky pracujete a ideálně ho také transformujete na zákazníka. Může se jednat o článek, video, návod či obrázky. Inbound marketing je oblíbeným modelem, pro prodej a vydělávání na internetu. Díky propracovanému systému máte uživatele pod kontrolou a přesně víte, jak vám systém funguje. Vybudování funkčního inbound řešení není ovšem záležitost několika dní, ale je to dlouhodobější proces.

Inbound marketing jako magnet

Inbound marketing je magnetem na zákazníky, který působí nenásilně a spíše by měl v zákazníkovi vyvolávat skrytou touhu vyzkoušet daný produkt. Zákazník přijde sám!

Inbound marketing poskytuje přidanou hodnotu a uživatele se snaží vzdělávat a komunikovat s ním.

Inbound marketing se nesnaží prvoplánově prodat, ale snaží se poskytnout uživateli co nejvíce informací, vzdělat ho a nabídnout mu tak co nejlepší variantu a volbu pro něj.

Proč je inbound marketing důležitý?

Inbound marketing reaguje na potřeby zákazníků. Různé marketingové kategorie, jako je obsahový marketing, e-mailový marketing, marketing na sociálních sítích a digitální marketing, mohou mít ze začlenění strategií inbound marketingu do kampaní potenciální prospěch. Inbound marketing je typ strategie a orientace marketingového mixu. Metodika inbound marketingu se méně zaměřuje na prodej, aktivaci zákazníka a více na tvorbu obsahu a poskytování solidních informací zákazníkům o vaší značce a produktech. Cesta je méně prvoplánová.

Inbound marketing může pomoci informovat zákazníky při hledání informací o produktech. V nedávném průzkumu společnosti Amazon o chování zákazníků a objevování produktů zjistili, že více než polovina respondentů vyhledávala produkty online. Značky se na to mohou připravit tím, že pomocí inbound marketingu zajistí, aby informace a zdroje, které by zákazníci potřebovali, byly k dispozici na jejich webových stránkách nebo sociálních médiích. Právě optimalizace webu a informací je součástí této strategie.

Inbound vs outbound marketing

Rozdílnost lze částečně charakterizovat tím, že inbound se snaží táhnout (pull), kdežto outbound se snaží tlačit (push). I když toto rozlišení je velmi zjednodušené a v některých oblastech i nepravdivé.

🧲 Inbound

  • Přitahuje uživatele, kteří se o dané téma zajímají.
  • Řeší problémy publika, radí a nabízí varianty řešení.
  • Pružně reaguje na podněty.
  • Členové publika se stávají potencionálními zákazníky.

📣 Outbound

  • Oslovuje širší publikum na různých místech a při různých situacích.
  • Jedna varianta řešení, kterou prezentuje zákazníkovi jako tu nejlepší.
  • Jednosměrná komunikace.
  • Obsah jen za účelem prodeje.

Inbound marketing je velmi důležitý také při B2B marketingu, kde je v České republice velmi podceňován. Mnoho firem si myslí, že dokáží B2B řešit pouze přes obchod a neposkytují obchodníkům vůbec žádnou podporu ve značce či inbound marketingu. A právě pro vyhledávání a infrastruktura inbound marketingu se ukazuje ze zahraničních výzkumů pro B2B marketing extrémně důležité.

V AJ si můžete ještě přečíst obsáhlejší článek o inbound marketingu.

Čtyři fáze inbound marketingu

Přivedení – uživatel se musí dozvědět o webových stránkách a musí na ně být přiveden. Zde je hlavním prostředkem obsahový marketing, SEO a sociální sítě. Obsah musí být extrémně kvalitní a web skvěle zpracován, aby uživatele upoutal v nabité internetové konkurenci. Je třeba vytvářet množství kvalitních vstupních stránek i příspěvky na blog, které odpovídají na otázky k danému tématu.

Konverze, získání informací – dále je důležité od uživatele získat kontakt, aby mohl být udržován v databázi. Další úrovní je ještě rozlišování, o co se zákazník zajímá a škálování. Také je důležité se zákazníkem rozjet dialog.

Obchod, komunikace – pravidelný mailing, informování v takové podobě, aby si uživatel tento zdroj informací co nejvíce oblíbil. Spam nebo příliš agresivní praktiky vedou většinou k zahození této příležitosti.

Péče a zapojení – mistrovským uměním inbound marketingu je přeměnit zákazníky na propagující a doporučujícící zákazníky. Na toto je ovšem jednoduchý postup. Poctivost, propracovaný systém a kontinuálně kvalitní výstupy obsahového marketingu.

Co získáte inbound marketingem?

✔️ Pokud vezmete první fázi a tvorbu obsahu zodpovědně, tak získáte autoritu v oboru. Lepší je vydávat méně kvalitního obsahu než více obsahu, který bude mít mezery. Brandbuilding a získání autority v oboru je velmi dobrým předpokladem pro úspěšné upoutání uživatele. Obsahovým marketingem a SEO získáme zase trvalou, levnou a udržitelnou návštěvnost relevantních uživatelů.

✔️ Budujete dlouhodobý vztah s uživateli a udržujte s nimi vztah. Získáte zásobu relevantních kontaktů, s kterými můžete dlouhodobě pracovat.

✔️ Inbound marketing je finančně velmi efektivní a po jeho rozjetí získáte malou továrnu na leady. Tuto továrnu na leady následně můžete přeměnit na továrnu na platící zákazníky.

Pokud se ptáte, jak vydělat na internetu, tak inbound marketing je jednou z ověřených variant či spíše prostředků.

Komentovat

E-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

Související články