chyby copywriterů

Nejčastější chyby copywriterů a jak psát lépe

Po stovkách textů, které mi prošly rukama, jsem nashromáždila obvyklé chyby, které opravuji stále dokola. Jaké to jsou a jak je opravit? A na závěr přidám i pár tipů, jak vytvářet lepší texty.

V čem se nejčastěji chybuje

Kdo se nikdy neprovinil ani jednou z těchto chyb, nechť první hodí kamenem. Úkolem copywritera je udělat tuto chybu pouze jednou a naučit se strategie, jak se jim účinně vyhnout. Na co si tedy dát obzvláště pozor, především pokud s psaním článků začínáte?

1. Struktura textu a nadpisy

Každý text musí mít jasnou a logickou strukturu, aby se v něm čtenář mohl orientovat. Dobře strukturovaný text znamená, že máte v hlavě jasnou představu, jak jednotlivé části na sebe navazují. Znamená to také, že se nejedná pouze o snůšku náhodných odstavců, které jste poslepovali k sobě.

K tomu, abyste toho dosáhli patří správná hierarchie nadpisů. Nadpisy a podnadpisy určují, kam které téma logicky patří. Obvykle budete začínat od obecnějších a přecházet ke konkrétnějším tématům a tomu také musíte přizpůsobit nadpisy a jejich úrovně. Témata, která jsou logicky na stejné úrovni, budou mít i nadpisy stejné úrovně, rozvíjející témata či témata určitým způsobem podřízená budou mít nadpisy nižší kategorie.

Žádný nadpis by také neměl být osamocený. Samozřejmě můžete mít hlavní nadpis na úrovni H2, po kterém má následovat několik podnadpisů na úrovni H3. Nicméně i tak by měla po nadpisu H2 následovat alespoň jedna věta, která čtenáře uvede do toho, co ho dále čeká.

obvyklé chyby copywriterů

💡 Tip: Ačkoliv se toto téma může zdát jednoduché, chybuje v něm velké množství redaktorů. Skutečně se nad úrovněmi nadpisů zamyslete. Pomůže, pokud si sepíšete jednotlivé nadpisy a vytvoříte z nich obsah. V některých editorech (např. Google Docs) můžete vidět nadpisy a jejich úrovně během psaní v levé části.

Všimněte si chyby zde na tomto příkladu:

„Neuhánějte ho“ je jedna ze strategií toho, jak řešit, když je online a nepíše, logicky tedy tento nadpis musí být o úroveň níž, než nadpis, který všechny tyto strategie shrnuje.

2. Jednotná podoba webu

Častokrát se stává, že na jednom webu působí více redaktorů. Čtenář ovšem nesmí na první pohled poznat, kdo psal který článek. Celý web musí působit jednotně. K tomu slouží pár pravidel na vizuální úpravu textu. (Občas se tato pravidla týkají i textu samotného např. tykání vs vykání čtenářům.)

Tato pravidla si nastudujte a než vám přejdou do krve, tak si je třeba vytiskněte a umístěte poblíž počítače. Může to být úprava “Tipů” či citátů, zarovnání obrázků, atd.

💡 Tip: Při kontrole textu před odevzdáním se zaměřte konkrétně na tyto věci. Udělejte si několik různých kol kontroly. V prvním kole po sobě zkontrolujte text a gramatiku, v druhém kole projděte všechny obrázky, zda jsou správně zarovnané. Ve třetím kole si přes klávesovou zkratku Ctrl + F projděte, zda jste někde nezapomněli špatně naformátované Tipy.

3. Gramatika

Umět jazyk, ve kterém píšete, je základním požadavkem pro to, abyste se copywritingu mohli věnovat. Texty, které obsahují pravopisné chyby, působí neprofesionálně a čtenář snadno začne pochybovat o tom, zda vůbec může věřit informacím, které v textu najde.

Nejčastější chyby se dělají:

  • Čárky ve větě,
  • Čárky nebo tečky v seznamech,
  • Shoda podmětu s přísudkem,
  • Shoda podstatných a přídavných jmen či zájmen,
  • Špatné skloňování cizích slov.

💡 Tip: Svoje chyby si vypisujte. Chyby dělají všichni, ale zlepšují se pouze ti, kteří se vědomě snaží své chyby eliminovat. Pokud je váš problém mě/mně, ji/jí či čárky, zaměřte se konkrétně na tuto oblast.

Nejlepším pomocníkem je Internetová jazyková příručka, kterou můžete najít zde: https://prirucka.ujc.cas.cz/ Použijte ji pokaždé, když si nejste zcela jisti. A pokud se vážně chcete zlepšit, tak si výsledek svého hledání někam napište. 

💡Tip: Svůj text si také vždy po dokončení zkopírujte do Google docs nebo jiného editoru a zjistěte, jestli nemáte některé slova podtržená. Jedná se o velmi rychlou kontrolu, která může odhalit určité překlepy.

4. Překlepy

Překlepy jsou známkou toho, že jste si text po sobě nepřečetli a pořádně ho nezkontrolovali. Tečka.

Překlepy děláme všichni. Ale stejně tak je důležité si text po sobě před odevzdáním přečíst. Pozor si dávejte především na první odstavec, kde se čtenář rozhoduje, zda článek má odpovídající kvalitu na to, aby dalším čtením zabil 5 minut svého času. Jaký dojem vzbudí článek s překlepy? Vy byste četli dál text, ve kterém najdete chyby hned na začátku, anebo byste hledali něco, co bude působit důvěryhodněji?

💡 Tip: Pište své texty ideálně přímo ve WordPressu nebo jiném redakčním systému, ten někdy umí udělat základní jazykovou korekturu (ne však vždy a dokonalou). Nikdy nevychytá všechny chyby, ale zvládne jich docela dost. Text si pro jistotu překopírujte z WordPressu do textového dokumentu Google docs. Když uvidíte text trochu jinak uspořádaný, tak na vás mohou vykouknout další chyby, které se do té doby skrývaly. To samé můžete udělat i na mobilním zařízení, kde bude váš článek zase vypadat trochu jinak.

5. Stylistika

Příliš dlouhé věty, kostrbaté věty, opakující se slova, opakující se myšlenky, odstavce, které čtenář musí číst několikrát, aby pochopil, co jste chtěli říct. Častokrát se to stane tak, že redaktor začne větu, pak se zamyslí, trochu si to v hlavě přeskládá a dokončí jinou větu. Začátek a konec pak na sebe nenavazují. Občas v daném tématu ani sám redaktor nemá úplně jasno, a tak to neumí srozumitelně vysvětlit ostatním.

Do kategorie stylistika patří také vnitřní jednotnost textu. Vyberete-li si, že v jednom odstavci budete psát “filosofie”, nepište v druhém “filozofie”, i když jsou obě dvě varianty správné. Mluvíte jen k ženám anebo k ženám i mužům najednou? Tykáte nebo vykáte, anebo používáte inkluzivní “my”, které implikuje, že se sami k čtenářům přidáváte? Ať už tak nebo tak, musíte být v rámci textu jednotní a jedna z kontrol by se rozhodně měla zaměřit i na toto. 

💡 Tip: Jednu kontrolu textu dělejte vždy nahlas. Pokud svůj text budete číst skutečně nahlas, tak kostrbatá místa snadno odhalíte, buď vám nebudou dobře znít anebo se při snaze je přečíst zarazíte.

chyby copywriterů

Kontrola

Ačkoliv to již několikrát zaznělo, neodpustím si to ještě jednou a souhrnně zopakovat: “Svůj text si po sobě vždy zkontrolujte! Kvalita textu je vaší vizitkou!” 

Samozřejmě chyby dělá každý, ale těžko se hledá omluva proto, když text obsahuje pokaždé ten samý typ chyb. Dávejte si pozor především na chyby jako jsou překlepy a špatně formulované věty, které svědčí akorát o tom, že žádná kontrola neproběhla a že vaše práce je odbytá

Nepovažujte šéfredaktora za člověka, který je tu od toho, aby opravoval vaše chyby. Součástí vaší práce je odevzdávat texty, které jsou v pořádku. Jestliže máte někoho, kdo vás upozorňuje na problematická místa, je to vaše příležitost zlepšit se, nikoliv přehodit zodpovědnost za správnost na někoho jiného.

1. Po několika dnech

Poté co svůj text dokončíte, tak je obvykle těžké najít si v něm chyby. Ještě si pamatujete, jak jste to mysleli, a snadno si nevšimnete, že pro někoho jiného to bude nesrozumitelné. Stejně tak ostatní chyby je obtížné najít, když je pro vás text příliš čerstvý.

Dejte si od něj pár dní oddech. Nechte článek napsaný a zkontrolujte jej klidně až za týden. Do té doby zapomenete polovinu věcí, které jste tam napsali, a text vám bude připadat cizejší. Snadněji v něm pak najdete problematická místa.

💡 Tip: Zkuste si třeba představit, že text psal někdo jiný a vaším úkolem je oznámkovat ho. Buďte co nejpřísnějším učitelem a aktivně vyhledávejte to, co tam je špatně.

2. Přečtěte si svůj text nahlas

Většinu problematických míst ve svém textu najdete jednoduše tak, že si ho přečtete nahlas. Rozhodně tuto kontrolu nepodceňujte. Dokážete díky ní zachytit špatně znějící věty, kostrbaté konstrukce ale třeba i opakující se slova.

3. Soustředěná kontrola

Při kontrole se soustřeďte a pokud víte, která oblast vám dělá potíže, zaměřte se pouze na ní. Pokud víte, že zapomínáte čárky ve větě, zaměřte jednu kontrolu přímo na čárky a aktivně kontrolujte větu po větě, zda je máte správně. Pokud budete kontrolovat všechno najednou, spíše se vám stane, že něco přehlédnete. Když se budete soustředit na jednu oblast, máte větší šanci, že budete důkladní. 

4. Kontrolujte několikrát (a všechno)

Pokud se vám z tohoto článku zdá, že si text po sobě máte zkontrolovat několikrát, tak je to přesně tak. Častokrát se stává, že jedna kontrola nestačí a že i ostřížím očím stejně některé chyby uniknou. Dvě kontroly jsou minimum (!) – jedna nahlas a jedna zaměřená na správnost textu. 

Nejlépe si navykněte po sobě kontrolovat jakýkoliv text, který posíláte do světa, tedy nejen články ale i zprávy a e-maily. Auto-correct může způsobit nechtěné chyby, ale v posledku to znamená akorát to, že jste si po sobě text před odesláním nepřečetli.

Nezapomeňte, že i e-maily, které posíláte, o vás ledacos vypovídají. A co může znamenat, když copywriter má v e-mailu chybu?

chyby copywriterů

4. Používejte interní odkazy

Odkazování je velmi důležitou součástí tvorby obsahu na internet. Hypertextové odkazy čtenáři ukazují další cesty, jak se dočíst o informacích a tématech souvisejících s daným článkem. Každý článek by měl mít minimálně 3 interní odkazy. Více se dozvíte v článku, co je to anchor text a jak ho tvořit.

💡 Tip: Interní odkaz vede na jinou stránku webu, na kterém píšete. Například na webu webychytre.cz můžu odkázat na klíčová slova pro prodej v copywritingu. Anchor text se jasně shoduje s cílovou url a čtenář si dokáže představit, o čem článek bude. Externí odkaz vypadá na první pohled stejně, ale směřuje na jiný web. Příkladem může být odkaz na stáž copywritingu.

Tipy pro lepší psaní

Mít články bez chyby je skvělý začátek, ale v určitou chvíli nastane čas začít se zlepšovat a vytvářet lepší texty. Kterými strategiemi si můžete pomoci k tomu, aby vaše články byly čím dál tím lepší?

1. Jaký text byste jako čtenář chtěli číst?

V první řadě se snažte vžít do čtenáře. Jaký typ informací hledá ten, kdo na tento nadpis kliknul? Jaký typ informací hledá ten, kdo si vyhledal tato klíčová slova? Co byste o tématu chtěli vědět vy, kdybyste si jej hledali?

Článek by vždy měl být dostatečně obsáhlý a zahrnovat různé perspektivy a úhly pohledu. Nebojte se přidat informace nad základní rámec, ale soustřeďte se na to, aby čtenář snadno našel “jádro” informací.

Článek udělejte vizuálně zajímavý, aby bylo snadné se v něm orientovat. Opět si představte, co byste chtěli vy, kdybyste byli svými čtenáři. 

Když hledáte recept opravdu chcete nejprve číst dvoustránkový elaborát o historii daného jídla? Anebo chcete, aby instrukce k vaření byly v jednolitém textu, takže když potřebujete znát další krok, tak recept musíte číst celý od začátku? 

Anebo byste chtěli ingredience v seznamu s odrážkami, nejdůležitější body tučně zvýrazněné, abyste se mohli snadno zorientovat v tom, kde jste a jak máte dále postupovat? A nechtěli byste si o historii jídla přečíst ve chvíli, kdy vám vše pěkně bublá na plotně a vy máte chvíli čas zajímat se o historii, o kterou se potom můžete u jídla podělit s ostatními stolovníky?

2. Text zkraťte

Častým problémem textů je jejich nekonzistentnost a zdlouhavost. Při prvním konceptu je to naprosto v pořádku. Tak se rodí konečný text. Občas se tam některá informace objeví vícekrát anebo na více různých místech. Občas tam je dvakrát. Někdy nejsou informace ještě logicky uspořádané. 

Při druhém čtení by copywriter měl všechny informace uspořádat, opakující se smazat a věty vypilovat, aby byly k věci, jasné a srozumitelné. Znamená to také projít a vymazat všechna nadbytečná slova, která používáme v mluveném projevu, ale v psaném projevu nemají co dělat. Vyvarujte se třeba nadužívání slova “tak” či slov jako “nějaký” nebo “určitý”.

Pokud druhá verze není kratší než ta první, tak jste něco neudělali správně. Vaše texty by měly obsahovat všechny potřebné informace, ale zároveň by neměly mít žádná nadbytečná a nic neříkající slova či věty. (Čtenář hodnotí kvalitu informací a zpracování, nikoli počet slov a znaků.)

Na druhou stranu jsou dlouhé články deduktivního typu žádoucí. Na většině webů platí to, že lepší je delší článek než kratší. Musí být ale nabitý informacemi a ne jen dokola mluvit o tom samém trochu jinak.

3. Využívejte kontrolu Yoast SEO

Jistě jste si všimli, že WordPress hodnotí váš text na základě dvou skupin parametrů. První jsou SEO, které nutně musíte splnit a dodržet – vyplnění klíčového slova, meta popisek, obrázky se správným popiskem, interní odkazy a tak dále. 

Ten druhý je “čitelnost” textu. Zde je potřeba si uvědomit, že hodnocení vychází z angličtiny, ale přesto se nám může v mnohých ohledech hodit. Příliš dlouhé věty vadí stejně v angličtině jako v češtině. Takže tento ukazatel určitě respektujte. 

Ale stejně tak je užitečné hodnocení “trpného rodu”. V češtině sice trpný rod funguje trochu jinak než v angličtině a obecně nepředstavuje zásadní problém, nicméně když si ukazatel “trpného rodu” rozkliknete, uvidíte, že vám zvýrazňuje věty, kde používáte sloveso být. K tomu se pisatelé utíkají, protože je to jednoduché a nechce se jim dát práci s hledáním přesnějšího slovesa. 

Příklady kde se dá sloveso být snadno odstranit:

  • „Životnost může být i více než 50 let.“ se dá změnit na „Životnost může přesáhnout 50 let.“
  • Mnohdy se zbytečně píše v budoucím čase, místo toho abychom použili údernější a kratší přítomný čas. „Oni budou schopni vám to spočítat.“ na „Oni vám to spočítají.“
  • Trpný rod v češtině můžete vytvořit pomocí zvratného slovesa. „Bude postaveno“ změňte na „se postaví“.
  • Fráze jako „je třeba“, „je dobré“, „je důležité“ … ideálně hned škrtněte a najděte za ně osobnější přepis anebo využijte třeba rozkazovacího způsobu.

Dalších příkladů bude celá řada a jistě většina z nich bude stát za tu námahu, abyste našli údernější vyjádření, než opis se slovesem být.

Komentovat

E-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

Související články