volná pracovní doba

Volná pracovní doba v IT a marketingu

Pracovní trh se dynamicky mění. Na pracovních pozicích v IT, marketingu a dalších již nemusíte být fyzicky na pracovišti. Pracovní benefit home office, práce z domova či volná pracovní doba se v těchto profesích stává samozřejmostí.

Definice volné (pružné pracovní doby)

Zákoník práce definuje pružnou pracovní dobu jako „režim pracovních směn, při němž si zaměstnanec sám volí začátek, popřípadě i konec pracovní doby v rámci časových úseků stanovených zaměstnavatelem“.

Definice pracovních benefitů

Zaměstnanecké benefity jsou výhody, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci mimo mzdu. Zpravidla nejsou vymahatelné ani upravované zákonem. Mohou být peněžní, v hmotné formě či ve formě nadstandartní služby.

Volná pracovní doba jako benefit v IT či marketingu

Volná pracovní doba již v dnešní době patří mezi běžně poskytované benefity zaměstnavatelů. Zaměstnanci si mohou dle svých časových možností upravit příchod či odchod ze zaměstnání, avšak ve většině společností je dán časový úsek během kterého musí být na pracovišti přítomni.

Zaměstnanci však musí i splnit daný počet odpracovaných hodin. Pokud není pracovní doba zkrácena , tak by měl mít zaměstnanec za týden odpracováno 40 hodin.

Příklad:

Paní Eva a pan Jan pracují oba pro firmu XY. Firma vyžaduje, aby její pracovníci byli v kanceláři přítomni každý všední den mezi 10:00 až 15:00. Zbývající 3 pracovní hodiny si mohou zaměstnanci zvolit sami.

Paní Eva má syna, který chodí do školy. Tedy jí vyhovuje, že může přijít do práce v 7:00 a odchází 15:30. Odpoledne tedy může strávit se synem. Pan Jan žije sám a rád si přispí. Chodí tedy do práce v 10:00 a odchází v 18:30. Oba zaměstnanci odpracují stejný počet hodin, ale využívají zaměstnanecký benefit každý v jinou denní dobu.

Závěrem tedy můžeme říct, že volná pracovní doba je zaměstnanecký benefit vhodný pro všechny zaměstnance bez rozdílu věku či pohlaví. V dnešní době je již běžně využívaná a někdy to nebývá nazýváno ani benefitem. Avšak nelze ji uplatnit ve všech profesích. Nejčastěji se využívá v administrativě, IT a marketingu.

Další otázkou je efektivita práce a přínos pro firmu. Určitou výhodou pro firmu mohou být nižší náklady na prostory, ovšem na druhé straně musí jasně vnitřně motivovat zaměstnance k práci, jelikož je nebude mít pod přímou kontrolou, zní volně citovaná poučka z oblasti HR.

Související články

Komentovat

Your email address will not be published. Required fields are marked *